بسم الله الرحمن الرحیم

این وبسایت در فروردین ماه سال 1395 تشکیل شد.

هدف از تشکیل این وبسایت جمع آوری دل نوشته ها ،تصویرها ، متن ها و شعر ها و هرچه که

به فعالیت های فرهنگی در جامعه به کار آید می باشد.

این وبلاگ زیر نظر گروه فرهنگی هنری فاتح خیبر می باشد.

گروه سایبری فاتح